GHẾ SOFA ĐƠN NS-021 -NAM PHÁT FURNITURE ☎ 0934020151